Midtlina

Her sprekk jordskorpa opp. Dei to delane glir frå kvarandre to cm om året. Den vestlege delen til venstre, den austlege til høgre.

Midtlina