Frå Alvdal. Solan, Ludvig og Kjell Aukrust
Frå Alvdal. Solan, Ludvig og Kjell Aukrust