Tveitevannet med Nattlandsfjellet og Sletten kirke
Tveitevannet med Nattlandsfjellet og Sletten kirke