Måse på statuen av Shetlandslarsen på Shetlandslarsens brygge
Måse på statuen av Shetlandslarsen på Shetlandslarsens brygge