Flagget til topps 7. juni til minne om unionsoppløysinga
Flagget til topps 7. juni til minne om unionsoppløsinga