Kraftgata ved Nedste Ulvundstølen
Kraftgata ved Nedste Ulvundstølen