Hytter ved Skjelingavatnet
Hytter ved fylkesgrensa på Vikafjellet