Nærøyfjorden med Tufte og Breiskrednosi
Nærøyfjorden med Tufte og Breiskrednosi