Anleggsvegen i Mørkveslia
Anleggsvegen i Mørkveslia